Ważniejsze prace geodezyjne wykonane przez naszą firmę:

 1. Obsługa geodezyjna budowy hali produkcyjnej HUTCHINSON Poland w Żywcu ul. Leśnianka – 2015
 2. Obsługa geodezyjna budowy hali produkcyjnej HUTCHINSON Poland w Żywcu ul. Stolarska – 2015
 3. Obsługa geodezyjna budowy hali produkcyjnej BULTEN w Wilkowicach – 2015
 4. Mapa do celów projektowych na terenie PROSPERPLAST w Wilkowicach i Rybarzowicach – 2015/2016
 5. Mapa do celów projektowych na terenie SILESIA Sp. z o.o., UNIDOM Sp. z o.o.w Żywcu ul. Fabryczna –2016
 6. Obsługa geodezyjna budowy hali magazynowej ALUPOL w Kętach – 2016
 7. Obsługa geodezyjna budowy kolei krzesełkowej Ośrodka KOTELNICA w Białce Tatrzańskiej (2001)
 8. Wykonanie cyfrowych map do celów projektowych pod projekt Centrum Sportu i Rekreacji KOSZARAWA w Koszarawie - 50 ha (2002)
 9. Wykonanie cyfrowych map do celów projektowych pod projekt modernizacji drogi powiatowej Milówka-Rajcza-Ujsoły - 16 km (2008/2009)
 10. Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy Centrum Treningowego BOLIX w Żywcu (1999/2000)
 11. Obsługa geodezyjna budowy kolei krzesełkowej CZANTORIA w Ustroniu (2007)
 12. Obsługa geodezyjna budowy hali produkcyjnej HUTCHINSON Poland w Żywcu ul. Leśnianka (2004)
 13. Obsługa geodezyjna budowy hali produkcyjno-magazynowej HUTCHINSON Poland w Żywcu ul. Stolarska (2003)
 14. Wykonanie mapy do celów projektowych pod projekt kolei linowo-terenowej na Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim (2004)
 15. Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej pod wykup i dzierżawe gruntów zajętych pod kolej i trasę narciarską na Górze Żar w Miedzybrodziu Żywieckim (2004/2005)
 16. Pomiar, wykonanie mapy cyfrowej oraz założenie GIS dla Browaru Żywiec w Żywcu (2009)
 17. Obsługa geodezyjna budowy 4 silosów i 2 kominów wraz z pomiarem pionowości na terenie Browaru Żywiec w Żywcu (2006/2008)
 18. Powykonawczy pomiar umocnień brzegowych (5 km) na rzece Odra w Rudzie gm. Kuźnia Raciborska (2007)
 19. Wykonanie cyfrowej mapy do celów projektowych pod projekt kolei linowej na Góre Żar w Porąbce (2007)
 20. Skanowanie oraz opracowanie map i centroid do celów LPIS dla obiektu Hrubieszów.
 21. Powykonawczy pomiar urządzeń teletechnicznych na odcinku Ślemień-Koszarawa (12 km) (2001)
 22. Powykonawczy pomiar kanalizacji sanitarnej i wodociągu (72 km) w Oczkowie, Moszczanicy i Żywcu (2008/2010)
 23. Powykonawczy pomiar kanalizacji sanitarnej i wodociągu (90 km) w Leśnej, Twardorzeczce, Ostrym i Lipowej (2008/2010)
 24. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej regulującej stan prawny drogi wojewódzkiej w Krzyżowej i Korbielowie gm. Jeleśnia (2002)
 25. Wykonanie map do celów projektowych pod projekt urządzeń wodno-kanalizacyjnych w gminie Ślemień (280 ha)
 26. Powykonawczy pomiar linii kablowej średniego napięcia (15kV) w Żywcu-Zadzielu - 2 km (2009)
 27. Wykonanie mapy cyfrowej i numerycznego modelu terenu pod projekt skansenu w Ślemieniu - 15 ha (2009)
 28. Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy stacji telefonii komórkowej w Bielsku-Białej-Mikuszowicach, w Rychwałdzie gm. Świnna, w Zwardoniu gm. Rajcza, w Jeleśni gm. Jeleśnia, w Bestwinie gm. Bestwina, w Łodygowicach gm. Łodygowice, w Korbielowie gm. Jeleśnia.